Samarbeidspartnere

Innenfor hovedoppgaven:

  • SOS international,
  • NAF VEIHJELP
  • Romerike Bilberging
  • Nybakk's Bilberging, Nittedal

Utenfor hovedoppgaven:

Gravemaskin: Rune Lindstad
Tippbiler: Vidar Strøm - Jakhelln Transport - Almrot
Svane maskiner: Asle Skoveng, Jakhelln Transport
Containere med kroklift: Aonny Andersen
Mobilkraner: Asle Skoveng
Mindre lifter: RS Maskin
Sugebiler for diverse kjemikalier: Norsk Oljesanering
Transportbehov buss: Finn Carlsen, Skårer
Snøscooter: Røde Kors