Beredskap og responstid


Bemanning

5 mann, 1 kontormann
5 deltid
+ Nybakk´s bilberging

Kompetanse

Innehaver har tankbilsertifikat, krankurs, bergingskurs (ikke påbudt).
Alle har gode kunnskaper når det gjelder biler og berging.
De fleste har utdannelse som bilmekanikere.
Spesialkurs på diverse bilmerker.
Opplæring på busser og last hos de forskjellige forhandlere.

Innehaver har 30 års erfaring fra bransjen, og underviser selv i tungbilberging på eget personell, og andre. Spesialkurs i sikring ved berging av tankbiler, busser og vogntog (luftstyrt).

Geografisk dekningsområde

På tungbergingsområdet har vi Romerike som prioritert nedslagsområdet, ettersom vi har mange store kunder på tungt.

Lettberging under 3.5 tonn: Enebakk, Rælingen, Lørenskog, Fet, Skedsmo og deler ab Sørum og Gjerdrum.

Responstid

Utrykningstid maks. 30 min.

Hvis det allerede er en bil i det aktuelle området på annet oppdrag, vil dette bli avbrutt og man reiser direkte til det aktuelle stedet. Ved behov vil våre samarbeidspartnere bli oppringt.

Prioritering av oppdrag

Politioppdrag er og blir førsteprioritet.

Viser til tidligere, mangeårig samarbeid.